A69-A71 Bạch Đằng, Phường 2, Q. Tân Bình, TP.HCM
#Bokeh
Trang chủ/#Bokeh | DPRODUCTIONS
Sử Dụng Ánh Sáng và Độ Sâu Tạo Sự Tập Trung vào Chủ Thể
Sử Dụng Ánh Sáng và Độ Sâu Tạo Sự Tập
Kỹ Thuật Sử Dụng Ống Kính Tạo Hiệu Ứng Đặc Biệt
Kỹ Thuật Sử Dụng Ống Kính Tạo Hiệu Ứng Đặc
Kỹ thuật Lấy Nét để Đảm Bảo Ảnh Rõ Nét
Kỹ thuật Lấy Nét để Đảm Bảo Ảnh Rõ Nét